NAPOMENA: Kupovinom preko sajta ostvaruje se popust od 5%! Da bi videli cene sa uračunatim popustom morate se registrovati OVDE. Sve sugestije i primedbe molimo vas da nam pošaljete na prodaja@kompp.co.rs

 

Uslovi korišćenja

Pravilnik o korišćenju usluga internet prodaje

 

USLOVI UPOTREBE


Internet sajt firme KOMPP CO sastoji se od različitih sadržaja koje održava KOMPP CO.


Kada posećujete ovaj sajt ili se koristite njime, pristajete na ovde navedena pravila.


Internet sajt firme KOMPP CO možete da koristite pod uslovom da pristajete na pravila, uslove i objave koje ona sadrži, bez modifikacija.

 


Član 1. Uvod

Ovim pravilnikom su regulisana pitanja kupoprodaje posredstvom internet sajta fime KOMPP CO. U narednim odredbama definisaćemo pravila o zaključenju ugovora o kupoprodaji robe koja se oglašava na pomenutom sajtu, kao i prava i obaveze koje nastaju na strani Prodavca i Kupca.

 

 

Član 2. Kupac

Kupac proizvoda sa internet sajta može biti samo finansijski sposobno lice.


Naručilac može biti i osoba koje nema punu finansijsku sposobnost, ali samu uplatu mora izvršiti njegov roditelj ili staratelj.


Kupac može naručiti i platiti robu i destinirati je na neko treće lice, pri čemu Prodavac ne snosi odgovrnost za eventualno neprihvatanje poklona od strane trećeg lica. U slučaju iz prethodnog stava, roba će biti vraćena u polazišno mesto, a Kupac se o njoj može informisati i po dogovoru sa Prodavcem i namirenjem dodatnih obaveza nastalih u vezi sa troškovima transporta robe preuzeti istu.

 

 

Član 3. Teritorija

Mesto isporuke naručene robe se mora nalaziti na teritoriji Republike Srbije.

 

 

Član 4. Definisanje oblasti koju reguliše pravilnik

Pravilnikom se Prodavac obavezuje da će Kupcu prema pravilima koja će biti definisana u posebnim odredbama isporučiti ugovorenu robu prema specifikaciji navedenoj u narudžbenici, a Kupac se obavezuje da robu plati po fakturisanoj ceni i da je preuzme na način predviđen u posebnim odredbama koje će biti navedene u ovom pravilniku.

 

 

PRAVA I OBAVEZE KUPCA

Član 6. Dostavljanje podataka i finansijske obaveze

Kupac ima obavezu da posredstvom sajta fime KOMPP CO Prodavcu dostavi podatke dovoljne da se na osnovu njih bez dodatnih informacija može odrediti identitet Kupca, specifikacija robe i mesto isporuke. Kupac ima obavezu da nakon prijema porudžbenice izvrši uplatu u tačnom iznosu i na način opisan u porudžbenici ili na način propisan prilikom plaćanja platnim karticama.


Kupac je obavezan da snosi troškove dostavljanja robe, osim ukoliko ta obaveza posebnom odredbom nije preinačena ili ukinuta.


Preinačenjem ili ukidanjem obaveze smatraće se oglašavanje takvog stava Prodavca na internet sajtu ili u bilo kojoj drugoj formi.


Prodavac zadržava pravo da preinači ili ukine obavezu snošenja troškova dostavljanja robe na odredišnu adresu do momenta zaključenja ugovora.


U slučaju da Kupac izvrši uplatu iznosa koji je manji od iznosa na koji je glasila porudžbenica, smatraće se da je kupoprodaja zaključena pod odložnim uslovom koji nastupa u momentu namirenja ostatka obaveza Kupca. Obavezu plaćanja po osnovu izdate porudžbenice može izvršiti i treće lice.


U tom slučaju kupoprodaja se zaključuje pod odložnim uslovom, to jest u momentu kada lice na čije je ime će roba biti poslata prihvati isporuku.


Dejstvo ovako zaključene kupoprodaja je nepromenjeno, jer se ispunjenjem uslova momenat zaključenja vraća na trenutak prispeća sredstava na račun Prodavca.

 

 

Član 7. Transport robe do odredišta i eventualni povraćaji

Visinu cene otpremanja robe određuje kurirska sluzba sa kojom Prodavac ima sporazum o otpremanju robe.
Kupac će putem e-maila ili telefonom od strane Prodavca biti blagovremeno obavešten o visini troškova transporta do mesta isporuke.


Ukoliko dostavljanje naručene robe bude onemogućeno zbog odsustva Kupca i ukoliko roba bude morala da se vrati u polazišno mesto Kupac će biti dužan da snosi i troškove povraćaja robe. Robu sa povraćaja, Prodavac može dalje prodavati trećim licima, jer se u tom momentu kupoprodaja smatra raskinutom.


Ukoliko je Kupac izvršio uplatu sredstava, Prodavac iz tih sredstava može namiriti potraživanje po osnovu troškova transporta.

 


PRAVA I OBAVEZE PRODAVCA

Član 8. Fakturisanje, obaveštavanje i otpremanje robe

Prodavac ima obavezu da po prijemu izveštaja o uplati Kupca, istog obavesti o prijemu te uplate u primerenom roku, kao i da mu saopšti način i uslove dopremanja robe do odredišta.


Prodavac je dužan da se stara da roba u najkraćem roku bude dostavljena Kupcu, a u slučaju nemogućnosti otposlanja robe dužan je da Kupca obavesti u roku ne dužem od mesec dana računajući od dana uplate.

 

Prodavac ima obavezu da Kupcu u momentu isporuke robe Kupcu ispostavi račun i garantni list za robu koja podleže garanciji.

 

 

Član 9. Garancija

Garancija na odredjene proizvode moze biti primenjena samo u slucaju da su ti isti proizvodi menjani u ovlascenom servisu! Kupac mora da poseduje racun overen od strane ovlascenog servisa da bi mogao da trazi primenu garancije. Obaveza prodavca je da blagovremeno obavesti kupca koji proizvodi podlezu garanciji a koji ne!


Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.

 

 

Član 10. Promenjene okolonosti

U slučaju dostavljanja robe, Prodavac je dužan da se drži specifikacije robe navedene u porudžbenici definisanoj na internet sajtu fime KOMPP CO, u slučaju nedostatka specifikovane robe na lageru, uključujući i slučaj nakon momenta uplate sredstava na račun Prodavca, prodavac će biti dužan da ponudi, a Kupac da prihvati sukcesivno zamenu robe za druge artikle iste vrednosti ili povraćaj novca.


Karakter internet sajta fime KOMPP CO je informativni i u skladu sa zakonskim propisima u oblasti obligacionih odnosa da se smatrati oglasom. Stoga su informacije, poput cena, kalkulacija i sličnih podataka podložne promenama do momenta izdavanja fakture, odnosno do momenta uplate sredstava na poslovni račun Prodavca.


Ukoliko se dogodi da se cene poručene robe povećaju u periodu između izdavanja porudžbenice i momenta zaključenja ugovora, Kupac ima pravo da doplatom do pune cene ostane u ugovoru ili da prostom izjavom volje odustane od ugovora i da traži povraćaj datog.


Ukoliko se dogodi da se smanje cene poručene robe u periodu između izdavanja porudžbenice i momenta zaključenja ugovora, Kupac ima pravo da traži povraćaj datog.


Povraćaj datog se vrši po pravilima koje predviđa unutrašnja procedura organizacije Prodavca, te je Kupac dužan da se o njoj informiše.